A projekt bemutatása
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a "Mosonmagyaróvári Nagytérségi települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" című projektje az Új Széchenyi Terv keretében 3.643.931.836 Forintból valósul meg, melyből az Európai Unió Kohéziós Alapja és a hazai központi költségvetés által támogatott rész 2.837.165.328 Forint. Az érintett 71 tagönkormányzatnak saját forrásként 806.766.508 Forint önrészt kell biztosítaniuk a beruházás megvalósulásához. Az önrész mértékét jelentősen csökkenti a közbeszerzési eljárás során 15 évre szolgáltatónak és üzemeltetőnek kiválasztott Rekultív Kft. által fizetendő 500 MFt-os koncessziós díj.

A projektet előkészítő pályázatban a Társulás vállalta egy olyan rendszer létrehozását, amely megteremti a lehetőségét a keletkezett hulladékok csökkentésének és a begyűjtött hulladékok lerakótól történő eltérítésének. A begyűjtött hulladékot csökkenti a házi komposztálás megvalósítása, a zöldhulladékok komposztálása, a lerakótól történő eltérítést szolgálja az újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtése és a vegyesen gyűjtött hulladék termikusan hasznosítható részének kinyerése.

Az aláírt Támogatási Szerződés szerint a fenti elveknek megfelelően az alábbiak valósulnak meg:  A projekt részeként – díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek – a szolgáltatótól díjmentesen igényelhetnek és használhatnak a jövőben egy 400 literes házi komposztáló edényt. Feladata az otthon képződő, komposztálható hulladékok érlelése, otthoni komposzt előállítása.
A projekt kezdeti szakaszában kísérleti jelleggel Jánossomorján és Mosonmagyaróváron kiosztásra kerülnek zöldhulladék-gyűjtő edények a keletkező zöldhulladékok (fű, lomb, stb.) szervezett begyűjtésének elősegítésére. A városi több emeletes lakókörzetekben kihelyezésre kerül 300 db 1100 literes zöldhulladék gyűjtő edény.
A szelektív gyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében kiosztunk a lakosságnak 25.000 db házi szelektív gyűjtőedényt. Az edény méretek 60-240 literes között lesznek.
Ugyancsak a szelektív gyűjtést szolgálja az újonnan létesítendő 166 db hulladékgyűjtő sziget. Minden településen létesül legalább egy. Szigetenként 4 db edény kerül kihelyezésre a műanyag, papír, fém és üveghulladék gyűjtésére. Az edények mérete városokban 1,5 m³, egyéb településeken 1,1 m3. Az edények színe azonos lesz, csak a bedobó nyílások színe különbözteti meg az egyes edényeket.
Létrehozunk 10 db hulladékgyűjtő udvart az alábbi településeken: Beled, Halászi, Csorna, Jánossomorja, Kimle, Kóny, Lébény, Mosonmagyaróvár, Rajka, Szany. A hulladékgyűjtő udvarban leadható műanyag, papír, fém, textil, üveg, építési törmelék, gumiabroncs, elektronikai hulladék, kertészeti hulladék, lom és fahulladék. Leadható ezen kívül lakossági veszélyes hulladék, jellemzően lejárt gyógyszer, akkumulátor, elem, festék, hígító, más vegyszer, stb. A hulladékgyűjtő udvarok nyitvatartási idővel rendelkeznek, zárt létesítmények.
Megépül a jánossomorjai regionális központban két üzemcsarnok, amelyben elhelyezésre kerül egy válogató sor a szelektíven gyűjtött hulladék válogatására. Ez kiváltja a most is működő válogató sort, lényegesen hatékonyabb lesz, hét frakcióra lehet majd válogatni és a dolgozók számára is klimatizált munkahelyet teremt. A másik üzemcsarnokban kerül elhelyezésre a mechanikai feldolgozó sor, ennek feladata a beérkező lakossági és intézményi vegyes hulladék aprítása, az aprítékból a fémrészek kiválogatása, majd az anyag fajsúly szerinti szétválasztása, ez egyben az éghető és nem éghető frakciók szétválasztását is jelenti. Cél a kb. 16-20 MJ/kg fűtőértékű éghető frakció kiválasztása, cementgyári égetésre való előkészítése. A két csarnok mellé a dolgozók számára új szociális épület létesül.
A projektben komplex rendszert létesítünk, ezért a fentiek kiegészülnek a szelektív gyűjtés és a hulladékudvarok kiszolgálásának járműparkjával. Hat-hat új jármű kerül beszerzésre a biohulladékok, illetve a szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtésére. Két-két új jármű végzi majd a konténerek cserélését és szállítását. A válogató és mechanikai feldolgozó technológiák mellé új rakodógépeket szerzünk be.
A jánossomorjai regionális hulladékkezelőnél új komposztáló teret is kialakítunk, ennek megfelelő üzemelését önjáró komposztforgató segíti majd.
A tervek szerint 2013 közepére befejeződnek az építkezések, beszerzések, elindulhat az új rendszer próbaüzeme.
Az üzemeltetés elnyerésére közbeszerzési eljárást folytattunk le, a nyertes Rekultív Kft. 15 évre nyerte el ezt a jogot. A Társulás a projektben beszerzésre kerülő eszközöket a szolgáltatónak használatra átadja, aki ezért üzemeltetési díjat fizet, ami lényegében véve az eszközök amortizációjával azonos mértékű. Így a Társulás és az üzemeltető együtt határozza majd meg, mely berendezések, eszközök kerüljenek pótlásra.

A projekt befejezésének határideje 2013 június 30. Megvalósulását követően a mosonmagyaróvári hulladékgazdálkodási nagytérség a kor színvonalának megfelelő rendszerrel fog rendelkezni, amely jelentősen javíthatja az itt élő emberek életkörülményeit. 
Forrás : http://www.hulladek.mosonmagyarovar.hu