Projekt aktualitások: KEHOP-3.2.1-15-2017
2020.06.22.
A "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosító számú projektben jelentős előrehaladások történtek az elmúlt hónapokban.


A tervezési és kivitelezési feladatok ellátását a Bazaltech Kft. végzi, a szerződés értéke 165 682 200 Ft. A bálatároló csarnok elkészült, elkezdődtek a csapadékvíz, csurgalékvíz építési munkái, melyet a térburkolat építése követ.

A járművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként az adásvételi szerződés 2019. szeptember 30-án megkötésre került az Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 193.980.000 Ft + Áfa értékben. A szállítás és a sikeres műszaki átadás-átvétel 2020. április 14-én megtörtént a teljes mennyiség tekintetében:
Az edényzet beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként az adásvételi szerződés aláírása 2019. november 19-én megtörtént. A nyertes vállalkozó a Polyduct Zrt., a szerződés értéke nettó 208 383 000 Ft. Az edények szállítását megkezdte a vállalkozó 2020. május közepén. A projekt keretében 60 literes, 120 literes, 240 literes és 1100 literes edényzet kerül beszerzésre.
Forrás : http://www.hulladek.mosonmagyarovar.hu